Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz

 

Jan Drtina, Jan Rybář