Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní

 

Eva Břízová, Pavel Havlíček, Pavel Mentlík