Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze

 

Martin Šindelář, Petr Budil, Radek Mikuláš, Eduard Straka, Jiří Krupička