Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm

 

Petr Skupien, Miroslav Bubík, Radek Mikuláš, Zdeněk Vašíček