Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány)

 

Zuzana Skácelová, Peter Pálenský