Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Inventarizační průzkumy reliktů blanické brázdy na Vlašimsku (perm, spodní autun)

 

Richard Pokorný, Lukáš Kraft, Milan Bouček