Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor

 

Bedřich Mlčoch