Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám

 

Karel Malý, Vladimír Cajz, Jiří Adamovič