Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice

 

Oldřich Holásek, Pavel Havlíček, Filip Stehlík