Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu

 

Michaela Halavínová, Marek Slobodník, Jiří Janečka