Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách

 

Lenka Rukavičková