Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku

 

Jan Kukačka, Jiří Bruthans, Ondřej Zeman, Viola Altová