Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Využití freonů (CFC 11, 12, 113) , SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)

 

Jiří Bruthans, Renáta Kadlecová