Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze

 

Jaroslav Valečka