Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Provenience kamene rozbitých gotických skulptur z kladrubského kláštera u Stříbra

 

Jan Šrámek, Karel Nováček