Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Pieta ze sbírek Metropolitního muzea v New Yorku (USA)

 

Jan Šrámek