Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru

 

Libuše Smolíková, Pavel Havlíček