Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004

 

Jan Pašava, Petr Bezuško, Emanuel Komínek, Bohdan Kříbek, Faustin Yameogo, Abe Kaboré, Blaise Zida