Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně)

 

Jiří Zimák, Jindřich Štelcl