Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice

 

Petra Pacherová, Ivan Barnet, Ivana Fojtíková