Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších

 

Jiří Dohnal, Igor Dvořák, Zdeněk Jáně, Jan Vilhelm