Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton)

 

Václav Procházka