Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice

 

Milan Matolín, Miloš Abraham, Jiří Dohnal, Jaromír Hanák, Zdeněk Jáně, Ivan Kašparec, Zdeněk Stráník