Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu

 

Pavla Kováříková, Emil Jelínek, Miroslav Štemprok, Václav Kachlík, František Holub, Vratislav Blecha