Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Draselné a ultradraselné horniny v rámci tělesa tzv. benešovského typu granitoidů ve středočeském plutonickém komplexu

 

František Holub