Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika)

 

Lilian Švábenická, Zdeněk Stráník