Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Palynologicky doložený cenoman na Kouřimsku

 

Marcela Svobodová, B Pacltová