Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny

 

Jan Rybář, Ingrid Forczek-Kyrianová