Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Rekonstrukce holocenních koryt řeky Berounky v oblasti mezi Černošicemi a Lahovicemi

 

Michal Rajchl, Filip Stehlík