Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nová lokalita vzácného plže Gastrocopta theeli (West.) od Pátku u Loun

 

Jiří Kovanda