Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)

 

Eva Břízová, Piotr Szwarczewski