Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Křídové sedimenty na území listů 13-444 Hlinsko a 14-333 Svratka

 

Přemysl Zelenka