Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (moldanubikum, Český masiv)

 

Barbora Schulmannová, Kryštof Verner