Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Petrologický a geofyzikální výzkum krystalinických hornin mezi Chotěboří a Trhovou Kamenicí

 

Barbora Schulmannová, Zuzana Skácelová, Jaroslava Pertoldová, Pavel Schovánek