Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách

 

Josef Klomínský, Vladislav Bělohradský, Ferry Fediuk, Pavel Schovánek