Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje

 

Vladimír Cajz, Jiří Adamovič, Jan Mrlina, Karel Mach