Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (Svrchní ordovik, Beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most)

 

Petr Budil, Petr Kraft, Jaroslav Kraft