Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi

 

Petr Bezuško, Stanislav Opluštil, Alexandr Martaus, David Uličný