Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Planktonní mikrofosilie Concentricystes Ross. 1962 ze sedimentů neogénu a (kampan?) -paleogénu tropické a aridní oblasti (Malajsie a Střední východ)

 

M Konzalová