Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu v České republice

 

Milan Matolín, Zdeněk Jáně