Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie

 

Ivan Barnet, Ivana Fojtíková, Eva Zítová