Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nález jedince ichnorodu Zoophycos na Klonku u Suchomast

 

Radek Mikuláš, Fratišek Vacek