Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Vrtby v tékách ježovek z lokality Radovesice (turon, česká křídová pánev)

 

Radek Mikuláš, Zdeněk Dvořák