Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Vrtby v dřevitých tkáních stromových kapradin rodu Tempskya v české křídové pánvi

 

Radek Mikuláš, Zdeněk Dvořák