Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu)

 

Radek Mikuláš