Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu

 

Milan Libertín, Radek Labuťa, Jiřina Dašková