Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nové poznatky z mikromorfologické analýzy exoskeletonů konulárií

 

Zdeňka Brabcová