Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení

 

Karel Žák, Lucie Mikšíková, Helena Hercman, Jaroslava Melková, Jaroslav Kadlec