Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-03 Nový Hrozenkov a 25-41-11 Valašská Polanka

 

Jiří Král, Ingrid Kyrianová, Jeroným Lešner