Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Tanatocenózy měkkýšů v nivních uloženinách řeky Radějovky mezi Radějovem a Petrovem

 

Jaroslav Hlaváč, Pavel Havlíček